ماموریت

ماموریت ما پیاده سازی دانش مدیریت و ارائه راهکار در حوزه انرژی، نفت، گاز و صنایع وابسته به سازمانهای ایرانی و بین المللی با هدف شناسایی فرصتها، توسعه پایدار و بهبود ماندگار کسب و کار برای خلق ارزش است. توسعه فراگیر جاسک برای رسیدن به این اهداف و با بهره گیری از دانش تخصصی، مفتخر به خدمت گذاری در حوزه های زیر می باشد: