گواهینامه ها و رتبه ها

توسعه فراگیر جاسک با توجه به فعالیت های مثبت خود از ابتدا تا به حال و در حوزه ی های فعالیتی خود، مفتخر به دریافت رتبه ها و گواهی نامه های زیر شده است: