شرح خدمات

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نیاز مبرم به الکتریسیته و به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفاظت لایه اوزن، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران در منطقه خشک آب و هوایی واقع است و در اکثر روزهای سال از آسمانی صاف و آفتابی بهره‌مند است. با این وجود می‌تواند بخش عظیمی از انرژی مورد نیاز کشور را از تابش نور خورشید تأمین کند.

با توجه به نیاز ها و ظرفیت های عظیم اقلیمی ایران در بحث انرژی های تجدیدپذیر، تمرکز اصلی توسعه فراگیر جاسک بر این نوع انرژی ها و به خصوص انرژی خورشیدی فتوولتاییک قرار گرفت و اکنون خدمات خود را در فازهای مهندسی و اجرایی به مشتریان ارائه می نماید.

 

امور مهندسی
  

 • مطالعات مکان یابی طرح و جانمایی پروژه
 •    انجام طراحی پایه و تعیین مشخصات کلی پروژه
 •    تهیه طرح اتصال به شبکه برای پروژه
امور اجرایی
 •    ثبت شرکت پروژه
 •    اخذ مجوز احداث برای پروژه
 •    اخذ مجوز زمین برای پروژه
 •    اخذ مجوز اتصال شبکه برای پروژه
 •    اخذ مجوز محیط زیست برای پروژه
 •    انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق از پروژه
 •    مشاوره در حوزه تامین تجهیزات اصلی پروژه
 •    مشاوره در حوزه تامین مالی پروژه